От месец ноември 2009 г., когато виртуалният паметник ‘’Жертви на комунизма на територията на България’’ е създаден в две версии – българска и английска, изследователският екип събира и публикува имената и биографиите на всички известни жертви на комунизма в България. До момента са въведени около 23 000 имена от български и други националности, към които има и кратка биографична информация. Сайтът съдържа както връзки към различни библиографски и образователни материали за тоталитарните режими, така и видео материали, в това число и няколко документални филма и интервюта с оцелели от трудовите лагери.

Име Възраст Място на раждане Професия Дата на смърт Лобно място
Хабибова, Хазеп Алиевас. Метлика, Кърджалийско
Биография: Изселване за периода от 18. 03. 1951 до 20. 02. 1954 в с. Манастирица, Поповско.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Кърджали, фонд №1123, оп. 1, а. е. 29
Хабибова, Емине Хасановас. Тихомир, Кърджалийско
Биография: Изселване за периода от 05. 09. 1951 до 02. 04. 1954 в с. Красен, Ген. Тошево.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Кърджали, фонд №1123, оп. 1, а. е. 39
Хабипов, Фахри Еминевс. Горна Арда, Смолянско
Биография: Изселване за периода от 08. 06. 1952 до 30. 03. 1954 в с. Сивино, Пловдивска обл.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 283
Хабипов, Асан Ахмедовс. Горна Арда, Смолянско
Биография: Изселване за периода от м. ноември 1949 до 30. 03. 1954 в с. Сивино, Пловдивска обл.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 283
Хавальов, Исмаил Ахм.с. Петерлик, Неврокопско
Биография: Ятак на групата на Фаик Газиев.
Източник: Д-р Иван Гаджев Лушин-българската голгота, т. 3, с. 266
Хадева, Сирма Стамболиевас. Горна Арда, Смолянско
Биография: Изселване за периода от 26. 02. 1954 до 30. 03. 1954 в с. Арда, Пловдивска обл.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 341
Хаджи, Асан АсанКазанлък
Биография: Изселване за периода от 19. 06. 1949 до 03. 07. 1954 г.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Стара Загора, фонд №1673, оп. 1 а. е. 4
Хаджиасанов, Рашид Асановгр. Рудозем
Биография: Изселване за периода от 25. 12. 1950 до 25. 02. 1954 в с. Кипилово, Бургаска обл.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 659
Хаджиасанова, Афизе Рашидовагр. Рудозем
Биография: Изселване за периода от 25. 12. 1950 до 25. 02. 1954 в с. Кипилово, Бургаска обл.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 659
Хаджиатанасов, Панайот
Биография: Подсъдим на процеса на Народния съд във Велико Търново през 1945 г.
Обществено положение: Бивш началник на ДС във Велико Търново.
Източник: Петър Семерджиев, Народният съд в България 1944-1945, с. 396
Хаджиатанасов, Атанасвоенен
Образование: висше
Биография: Майор. Арестуван, тъй-като е уличен в тайно възстановяване на Военния съюз. Деен участник в преврата 8 срещу 9 . 09. 1944 г. Подложен е на изтезания, които съгласно речника на мъчителите му, минават за следствие. Осъден по процеса за Никола Петков на 10 години строг тъмничен затвор.
Източник: Христо Троански, Кажи кога да умра. Едно преднамерено убийство. Случаят полковник Младенов
Хаджибончев, Христо Вангеловгр. Горна Оряховица
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Пети състав на Плевенския Народен съд. Гр. Велико Търново. Присъда № 1 от 26 февруари 1945 година. По чл. 2, п. 4 и 8. 1 година строг тъмничен затвор. 20 000 лева глоба.
Източник: ЦДА, ф. 1449, № 1219, стр. 23
Хадживълков, Ботьо КостовПлевен
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 22
Хадживълков, Боти Костовс. Чернозем, Пловдивска обл.полицай09/25/1944
Семейно положение: ЖЕНЕН
Деца: 3
Причина за смъртта: липсващ
Подробности около смъртта: Викнат за справка в общината, пуснат и прибран отново. Изчезва безследно.
Свидетелства и документи: Н. Гончелов
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Пловдив, фонд №2367, оп. 1, а. е. 188
Хаджигенчев, НиколаПлевенПлевен
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 23
Хаджигенчев, Александър Н.Плевенстудент
Образование: висше медицинско, незавършено
Биография: Изключен е и е емигрирал.
Произход: Син на д-р Н. Хаджигенчев, убит на 26. 09. 44 г.
Източник: проф. д-р Кирил Миленков, Български лекари и студенти по медицина жертви на комунистическия терор (1944-1989)
Хаджигеоргиев, Петър Йорданов
Причина за смъртта: Изпълнен от Народен съд
Биография: Осъден на 8 г. затвор и изпратен в лагера Белене.
Източник: Васил Станилов - Репресиите. Т. IV, 2010
Хаджигеоргиев, Иван Николовгр. СамоковПодпоручик от седма дивизионна артилерийска батарея
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Осми състав на Народния съд. Гр. София, 12 април 1945 година. По чл. 2, п. 7 и 8 и чл. 4. 15 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 20 години. 1 000 000 лева глоба. Конфискация на всички недвижими имоти, без жилището, което обитава.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 209, стр. 8
Хаджигеоргиев, Димитър ДончевКилифарево, ТърновскоКилифарево, Търновско
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 40
Хаджидимитров, Павел ГеоргиевПещераПещера
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 31
Хаджидобрев, Добри АнгеловМанастир, ПровадийскоМанастир, Провадийско
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 3
Хаджидончев, Димитър
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Единадесети състав на Народния съд в гр. София. Присъда от 28 април 1945 година. Отсъстващ. Осъден на смърт. Лишен от права по чл. 30 завинаги. Пълна конфискация на имотите.
Обществено положение: Инспектор в отдел ДС в Ксанти.
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 40, ЦДА, ф. 1449, оп. 1, № 330, стр. 15
Хаджиев, Фидан БоевРудозем
Биография: Изселване за периода от 25. 12. 1950 до 25. 02. 1954 в с. Кипилово, Бургаска обл.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 259
Хаджиев, Ясен ВекиловСмолян
Биография: Изселване за периода от 05. 04. 1951 до 05. 03. 1954 в с. Янково, Коларовградско.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 459
Хаджиев, Федя ФидановРудозем
Биография: Изселване за периода от 23. 04. 1952 до 25. 02. 1954 в с. Кипилово, Бургаска обл.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 259
Име Възраст Място на раждане Професия Дата на смърт Лобно място
1 832 833 834 835 836 937