От месец ноември 2009 г., когато виртуалният паметник ‘’Жертви на комунизма на територията на България’’ е създаден в две версии – българска и английска, изследователският екип събира и публикува имената и биографиите на всички известни жертви на комунизма в България. До момента са въведени около 23 000 имена от български и други националности, към които има и кратка биографична информация. Сайтът съдържа както връзки към различни библиографски и образователни материали за тоталитарните режими, така и видео материали, в това число и няколко документални филма и интервюта с оцелели от трудовите лагери.

Име Възраст Място на раждане Професия Дата на смърт Лобно място
Фичев, Стефан Петров
Биография: Арестуван през периода 01. 02-15. 04. 1945 г. Участник в конспирация НРФ (Национален революционен фронт).
Обществено положение: ратник, горянин
Източник: Д-р Иван Гаджев Лушин-българската голгота, т. 3, с. 185
Фичев, Иван Костадиновгр. СофияПлевенски областен полицейски началник
Семейно положение: ЖЕНЕН
Причина за смъртта: Изпълнен от Народен съд
Биография: Осъден от Севлиевски състав при Плевенския Народен съд. Гр. Севлиево. Присъда от 27 март 1945 година. По чл. 2, п. 7, 8 и 10. На смърт. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 500 000 лева глоба. Пълна конфискация на имотите.
Източник: ЦДА, ф. 1449, № 950, стр. 1
Фичера, Въчко ВидевЧирпанSep 1944Чирпан
Причина за смъртта: Изпълнени без съд
Източник: Архив на Съюз "Истина"
Фичера, Златан ВидевЧирпанSep 1944Чирпан
Причина за смъртта: Изпълнени без съд
Източник: Архив на Съюз "Истина"
Флорин, Сидер Петровгр. СофияЧиновник
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Дванадесети състав на Народния съд. Гр. София, 28 април 1945 година. По чл. 2, п. 10 и чл. 4. 1 година тъмничен затвор. 1 000 лева глоба. Отлага съгласно чл. 1 от ЗУО.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 342, стр. 7
Флоров, КостаХасковско
Източник: Мемориал на жертвите на комунизма, гр. София
Флоров, Маринс. Долни Вадин, Монтанскосвещеник
Семейно положение: ЖЕНЕН
Деца: 2
Биография: Преследван от комунистическата власт. Арестуван, изтезаван, осъден. Изпратен във Врачанския затвор.
Произход: Български
Обществено положение: Свещеник в с. Бързина.
Източник: стр. 220-224, т. 10. Български свещеници пострадали и гонени за вярата в най-ново време. Валентина Друмева
Флоров, Захари АнтовЯсен, ВидинскоЯсен, Видинско
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 7
Флоров, Ивансвещеник1950
Семейно положение: ЖЕНЕН
Деца: 2
Подробности около смъртта: Влошено здраве, преследван от комунистическата власт.
Произход: руски
Обществено положение: Свещеник в с. Бата, Поморийско.
Източник: стр. 205-206, т. 7. Български свещеници пострадали и гонени за вярата в най-ново време. Валентина Друмева
Фон Рамов, Алексей МихайловичГр. Стара ЗагораТрудов поручик
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Първи състав на Народния съд в гр. Стара Загора. Присъда от 14 април 1945 г. По чл. 2, п. 4, 7 и 8. Една година затвор. Без права по чл. 30 за 2 години. 20 000 лева глоба. Отлага съгл. Чл. 1 от ЗУО.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 №690 стр. 25
Фотев, Стефан ПавловСвиленградподпоручик
Биография: Осъден от Народния съд Чирпан.
Източник: Архив на Съюз "Истина"
Фотев, Фоти Кировс. Левкасвещеник
Семейно положение: ЖЕНЕН
Причина за смъртта: Други обстоятелства,
Биография: След 9. 09. 1944 г. е арестуван и откаран в Свиленград. Подложен е на бой и жестоки изтезания, заболява тежко.
Произход: Български
Обществено положение: Свещеник в с. Димитровче, Свиленградско.
Източник: стр. 246-249, т. 11. Български свещеници пострадали и гонени за вярата в най-ново време. Валентина Друмева
Фотев, Георги Василевгр. СофияРазузнавач
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Трети пловдивски състав на Народния съд в гр. Пещера. Присъда от 21 февруари 1945 година. По чл. 2, п. 7 и 8. Доживотен строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 2 000 000 лева глоба. Пълна конфискация на имотите.
Източник: ЦДА, ф. 1449, №644, стр. 5
Фотев, Ангел Александров
Биография: Въдворен в ТВО в с. Босна, Дуловска околия.
Източник: Д-р Иван Гаджев Лушин-никога не ще забравим т. 5 стр. 334
Фотев-Атанасов, Николай Георгиевкрай Ловеч
Причина за смъртта: Починал в лагер
Източник: Иван Гаджев, т. 4, Лушин - никога повече комунизъм, стр. 404
Фотева, Бина Панайотовас. Димитровче, Хасковска обл.
Семейно положение: ЖЕНЕН
Деца: 2
Биография: Изселване за периода от 11. 10. 1950 до 01. 07. 1954 г. т с. Димитровче, Хасковска обл. в с. Голям извор, Русенска обл.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държ. Архив Плодив, фонд №2367, оп. 1, а. е. 893
Фотинов, Иван П.гр. КюстендилЖандармерист
Семейно положение: SINGLE
Биография: Осъден от Трети състав на Народния съд в гр. Горна Джумая. Гр. Разлог. Присъда от 24 февруари 1945 година. По чл. 2, п. 8 и 9. 15 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 20 години. 1 000 000 лева глоба. Пълна конфискация на имотите.
Източник: ЦДА, ф. 1449, №498, стр. 9
Франгов, Петко
Биография: 3
Източник: Васил Станилов - Адът - лагерите и затворите. Т. III, 2007
Франгя, Александърлекар
Биография: Концлагерист в Белене, в депутатската бригада.
Обществено положение: БЗНС-Никола Петков
Източник: Д-р Иван Гаджев Лушин-българската голгота, т. 3, с. 322
Франчешков, Марко ГюровС. Асеново, НикополскоРедник
Семейно положение: SINGLE
Биография: Осъден от Пети състав на Врачанския областен Народен съд. Гр. Оряхово, 30 март 1945 година. По чл. 2, п. 7. 5 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 10 години. 10 000 лева глоба. Конфискация на 1/10 от имотите.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 970, стр. 8
Фратев, ФратьоСофиялекар
Образование: висше медицинско
Биография: Работи в Стара Загора. Правени са му многократни откази за пътуване в чужбина, заради политически вицове.
Източник: проф. д-р Кирил Миленков, Български лекари и студенти по медицина жертви на комунистическия терор (1944-1989)
Фудийски, Димитър Александровс. Еремия, КюстендилскоКонтрачетник
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Кюстендилския Народен съд. Присъда от 25 февруари 1945 година. В неизвестност. По чл. 2, п. 7. Доживотен строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 50 000 лева глоба.
Източник: ЦДА, ф. 1449, № 384, стр. 11
Фудулов, Константин ДимитровСофиячиновник
Биография: Осъден на 1 г. и 6 месеца затвор с присъда №1167/48 г. На Пловдивски обл. Съд за участие в т. н. Втора Асеновградска конспирация. 42 годишен.
Източник: torros blog. bg
Фудулски, ДимитърКюстендил
Причина за смъртта: Изпълнен от Народен съд
Подробности около смъртта: Получава смъртно наказание с конфискация на имуществата и максимална глоба по чл. 2, т. 7 и 8 от Наредбата закон.
Източник: Архив на Съюз "Истина"
Фуке, Антон ФайдинСофияСофия
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 38
Име Възраст Място на раждане Професия Дата на смърт Лобно място
1 830 831 832 833 834 937