От месец ноември 2009 г., когато виртуалният паметник ‘’Жертви на комунизма на територията на България’’ е създаден в две версии – българска и английска, изследователският екип събира и публикува имената и биографиите на всички известни жертви на комунизма в България. До момента са въведени около 23 000 имена от български и други националности, към които има и кратка биографична информация. Сайтът съдържа както връзки към различни библиографски и образователни материали за тоталитарните режими, така и видео материали, в това число и няколко документални филма и интервюта с оцелели от трудовите лагери.

Име Възраст Място на раждане Професия Дата на смърт Лобно място
Филипов, Замфир
Причина за смъртта: Изпълнени без съд
Биография: Жител на село Мездрея, Берковско.
Източник: Първите жертви. // Писахме да се знае: Кн. 1. - София: Работилница за книжнина Васил Станилов, 2007, с. 352-355
Филипов, ГеоргиДолна Вереница, ФердинандскоДолна Вереница, Фердинандско
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 54
Филипов, Велико Ивановс. Лозен, Горнооряховско
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Горнооряховски състав при Плевенския областен народен съд. Присъда № 2 от 2 март 1945 г. Гр. Горна Оряховица. По чл. 2, п. 7, 8 и 10. Доживотен строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 3 000 000 лева глоба.
Източник: ЦДА, ф. 1449, № 1159, стр. 31
Филипов, Божко Димитровземеделски стопанин
Семейно положение: ЖЕНЕН
Деца: 2
Причина за смъртта: липсващ
Подробности около смъртта: Бил е буен младеж, баща му притежавал 100 дка земя. Убиват го без политически причини.
Филипов, Бойчо Тодоровс. Долна Липница, Великотърновско
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Пети състав на Плевенския Народен съд. Гр. Велико Търново. Присъда № 1 от 26 февруари 1945 година. По чл. 2, п. 4, 7, 8 и 10. 5 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 10 години. 100 000 лева глоба.
Източник: ЦДА, ф. 1449, № 1219, стр. 23
Филипов, Антон Ивановпреподавател
Биография: Обвинен в хитлеро-фашистка дейност и уволнен.
Източник: Вера Мутафчиева и др. - Съдът над историците, Т. I, 1995
Филипов, Александър Стоименовс. Рила, Дупнишко
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Първи състав на Дупнишкия Народен съд. Присъда от 24 март 1945 година. По чл. 2, п. 8. 5 години строг тъмничен затвор. Без права за 10 години. 100 000 лева глоба. Конфискация на 1/3 от имотите.
Източник: ЦДА, ф. 1449, №446, стр. 156
Филипова, Митра В.с. Делчево
Биография: Задържана на 21. 09. 1944 г. в Централния затвор до 01. 05. 1945 г.
Източник: д-р Ив. Гаджев Лушин - моята голгота, т. 1, с. 171
Филипова, Катерина Кос.гр. Неврокоп
Биография: Изселена в с. Рибарица, Тетевенско от 1949-1954 г.
Източник: д-р Ив. Гаджев Лушин - моята голгота, т. 1, с. 119
Филипова, Костадина Кръстевас. Стряма
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Майка е на Зоя Караиланска, жената на Петър Петров Караилански, който е убит. С протокол от 27. 05. 1950 г. й се отнема правото да получава пенсия. Причините, описани в протокола са следните: Преди девети семейството й бе квартира за полицаи и след девети Никола Петковисти. Изпечени фашисти, реакционно настроени, по желание не изпълняват правителствените мероприятия.
Произход: Майка на Зоя Караиланска.
Източник: Надежда Любенова Стряма - вторият Батак - 1944г.
Връзка с източника: По разказа на Петър Петров Караилански - внук
Филипова, Злата Ив.с. Делчево
Биография: Задържана на 21. 09. 1944 г. в Централния затвор до 01. 05. 1945 г.
Източник: д-р Ив. Гаджев Лушин - моята голгота, т. 1, с. 171
Филипова, Дияна МинчеваЧирпан
Биография: Изселване за периода от февруари 1949 до декември 1956 от Чирпан в Пазарджик.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държ. Архив Пазарджик, фонд ЧП, опис 641, 28
Филков, Тодор Киряковгр. Разградтърговец
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден на 15 г. строг тъмничен затвор, лишаване от граждански права и конфискация на имуществото.
Произход: български
Обществено положение: търговец
Източник: ДА, София, присъда № 895, 3 октомври 1952 год.
Филов, Христо НиколовОбзоренергетик02/10/1993Лос Анжелис
Образование: висше
Биография: Осъден и изпратен в затвор.
Източник: Васил Станилов - Адът - лагерите и затворите. Т. III, 2007
Филов, БогданСтара Загораархеолог, историк на изкуството, политик02/02/1945Централните софийски гробища
Образование: Учи в Германия класическа филология, както и археология и римска история. Докторската му дисертация е издадена веднага като книга.
Семейно положение: ЖЕНЕН
Деца: 2
Причина за смъртта: Изпълнен от Народен съд
Подробности около смъртта: Смъртна присъда от т. н. нар. съд. Цялото имущество на семейството му е конфискувано, а научните титли — отнети. Името на Б. Филов за дълги години е зачеркнато от научната и политическа сфера у нас, неговите съчинения са забранени, укривани или унищожени. Присъдата на Народния съд е отменена с Решение № 172 на Върховния съд от 26 юни 1996 г.
Обществено положение: Мин. -председател на България, 1940-1943, регент на малолетния цар Симеон - 1943-1944, учен, академик, председател на БАН.
Източник: Иван Гаджев, т. 4, Лушин - никога повече комунизъм, стр. 261
Филов, Асен ГеоргиевКазанлъкКазанлък
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 52
Филов, Анани Давидовс. Горна Вереница, МихайловградскоКонтрачетник
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Втори състав на Врачанския Народен съд. Присъда от 29 март 1945 година. Гр. Михайловград. По чл. 2, п. 10. 1 година тъмничен затвор.
Източник: ЦДА, ф. 1449, № 1431, стр. 7
Фильов, Боян Тодоровгр. БрезникТърговец
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Първи състав на Народния съд в гр. Брезник. Присъда от 22 февруари 1945 година. По чл. 2, п. 4, 7, 8 и 10. 1 година тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 5 години. 50 000 лева глоба. Конфискация на 1/2 от имотите.
Източник: ЦДА, ф. 1449, №652, стр. 6
ФильовКазанлъклекар
Образование: висше медицинско
Биография: Затворник в Сливенския затвор. Наказан в карцер, защото отказва да подпише акт с неверно съдържание за смъртта на Кръстьо Пастухов, който всъщност е удушен от криминален затворник. Д-р Фильов получава вътрешно допълнително наказание -10 дни карцер.
Източник: проф. д-р Кирил Миленков, Български лекари и студенти по медицина жертви на комунистическия терор (1944-1989)
Финдрин, Кирил Ивановгр. РазлогПолицай
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Трети състав на Народния съд на Горна Джумая. Гр. Разлог, 24 февруари 1945 година. По чл. 2, п. 8 и 9. Доживотен строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 2 000 000 лева глоба. Пълна конфискация на имотите.
Източник: ЦДА, ф. 1449, №498, стр. 8
Фирков, Димо БанчевБлатец, Сливенско
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 36
Фитков, Васил Мариновс. В. Левски, Пловдивска обл.
Свидетелства и документи: В. МитовБиография: Въдворяване в ТВО с. Микре, Ловешко за периода от 15. 08. 1947 до 27. 11. 1947 г.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Пловдив, фонд №2367, оп. 1, а. е. 464
Фитнев, Паун Ивановс. Дранговоземеделец08/08/1951
Причина за смъртта: Други обстоятелства,
Подробности около смъртта: Убит в с. Златосел при престрелка с органите на МВР като нелегален при оранизираната Н. Петковистка група.
Свидетелства и документи: Г. Иванов
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Пловдив, фонд №2367, оп. 1, а. е. 30
Фитнев, ГеоргиБрезово
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 25
Фитов, Евтимс. Миладиновци, Ямболско
Източник: Огойски, Петко. Записки по българските страдания. Кн. 2, С., 1995, с. 156.
Име Възраст Място на раждане Професия Дата на смърт Лобно място
1 829 830 831 832 833 937