От месец ноември 2009 г., когато виртуалният паметник ‘’Жертви на комунизма на територията на България’’ е създаден в две версии – българска и английска, изследователският екип събира и публикува имената и биографиите на всички известни жертви на комунизма в България. До момента са въведени около 23 000 имена от български и други националности, към които има и кратка биографична информация. Сайтът съдържа както връзки към различни библиографски и образователни материали за тоталитарните режими, така и видео материали, в това число и няколко документални филма и интервюта с оцелели от трудовите лагери.

Име Възраст Място на раждане Професия Дата на смърт Лобно място
Хаджиев, Тодор Спасовс. Брестовица
Биография: Въдворяване в ТВО с. Микре, Ловешко за периода от 01. 04. 1947 до 05. 09. 1949 г.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Пловдив, фонд №2367, оп. 1, а. е. 397
Хаджиев, Тодор НиколовКрумовград
Биография: Изселване за периода от 31. 12. 1950 до 03. 02. 1954 в с. Голям извор, Разградско.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Кърджали, фонд №1123, оп. 1, а. е. 32
Хаджиев, Тодор ГаневГр. ПоповоПомощник кмет
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от шести състав на Народния съд във Варненска област. Гр. Попово, 23 март 1945 година. Присъда по чл. 2, п. 7, 8 и 10. 15 години строг тъмничен затвор. Без права по чл. 30 за 20 години. 50 000 лева глоба.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, №1021 стр. 21
Хаджиев, ТефикMar 1973с. Корница
Източник: Паметна плоча в с. Корница
Хаджиев, Теофик Садъковс. Беден, Девинско
Семейно положение: ЖЕНЕН
Деца: 4
Биография: Изселване за периода от 27. 08. 1950 до 11. 01. 1954 г. от с. Беден, Девинско в с. Зелено дърво, Габровско.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Пловдив, фонд №2367, оп. 1, а. е. 660
Хаджиев, Стефан Теофиловс. Беден, Девинско
Биография: Изселване за периода от 27. 08. 1950 до 11. 01. 1954 г. от с. Беден, Девинско в с. Зелено дърво, Габровско.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Пловдив, фонд №2367, оп. 1, а. е. 660
Хаджиев, Тенчо КолевС. Старо село, ХасковскоЧиновник
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от седми състав на Народния съд в Старозагорска област. Гр. Хасково, 31 март 1945 година. По чл. 2 п. 8. 1 година строг тъмничен затвор. Лишен от права за 3 години. Глоба в размер на 20 000 лева.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 №721 стр. 16
Хаджиев, Сенко ЕмиловХасково
Биография: Изселване в с. Побит камък за периода от 15. 09. 1950 до 11. 06. 1954 г.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Хасково, фонд №1681, оп. 1
Хаджиев, Северин ЧавдаровДевин
Биография: Изселване за периода от 15. 10. 1950 до 30. 03. 1954 в с. Черни Осъм, Ловешка обл.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 712
Хаджиев, Светлин Асеновс. Горна Арда, Смолянско
Биография: Изселване за периода от м. ноември 1949 до 30. 03. 1954 в с. Черешките, Пловдивска обл.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 785
Хаджиев, Северин ЕмиловХасково
Биография: Изселване в с. Побит камък за периода от 15. 09. 1950 до 11. 06. 1954 г.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Хасково, фонд №1681, оп. 1
Хаджиев, Сава СтефановС. Градец, КотелскоТърговец
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Трети състав на Народния съд в гр. Сливен. Гр. Котел, 26 март 1945 г. Присъда по чл. 2, п. 8 и 10. 1 година строг тъмничен затвор. Без права по чл. 30 за 5 години. Глоба 10 000 лева. Пълна конфискация на движимите имоти.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, №1417 стр. 15
Хаджиев, Продан ТодоровС. Воден, Елховско
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Втори състав на Ямболския Народен съд . Град Елхово. Присъда от 28 февруари 1945 г. По чл. 2 п. 7. Доживотен строг тъмничен затвор. Без права по чл. 30 завинаги. Пълна конфискация на имуществото.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, №1298 стр. 2
Хаджиев, Радко Цонков
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 36
Хаджиев, Рашо ВерадиновРудозем
Биография: Изселване за периода от м. октомври 1949 до 22. 02. 1954 г. в с. Кирилово, Еленско.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 483
Хаджиев, Петър ДимитровРазлогместността Лушин до Добринище
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 14/Иван Гадежев, т. 2, Лушин - нашата голгота, стр. 73
Хаджиев, Петър ХристовДолна ОряховицаДолна Оряховица
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 6
Хаджиев, Петърполицай
Причина за смъртта: Изпълнени без съд
Произход: български
Обществено положение: полицай в Долна Оряховица
Източник: стр. 189-193, „Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време”, игумения Валентина Друмева, т. 6
Хаджиев, Петър АнтоновДолна ОряховицаДолна Оряховица
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 6
Хаджиев, Николагр. Гоце Делчев
Биография: През 1946 г. е изпратен в лагер за 1 г.
Източник: Архив на Съюз "Истина" - Неврокоп
Хаджиев, Николас. Пиперица
Биография: Цялата му фамилия е репресирана.
Източник: Иван Гаджев, т. 4, Лушин - никога повече комунизъм, стр. 230
Хаджиев, Нейчо Илиевс. Равногор, Пазарджишкополицай
Причина за смъртта: Изпълнени без съд
Подробности около смъртта: Убит от партизаните във влака към Велинград.
Източник: Тодор Балкански - Партизанският терор и вартоломеевите нощи в Пазарджишкото краище
Хаджиев, Митьо Тодоровс. Бояново, Старозагорско
Биография: Изтърпяна присъда за периода от 12. 08. 1950 до 16. 06. 1951 г. Според свидетели съден за задълителните държавни доставки - слагал пясък.
Обществено положение: Член на БЗНС Н. Петков.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Стара Загора, фонд №1673, оп. 1 а. е. 10
Хаджиев, Милко Асеновс. Горна Арда, Смолянско
Биография: Изселване за периода от м. ноември 1949 до м. май 1954 в с. Чокманово и м. Черешева, Пловдивска обл.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 228
Хаджиев, МаркоШумен
Деца: 1
Източник: Васил Станилов - Жертвите на 'народния' съд. Т. II, 2006
Име Възраст Място на раждане Професия Дата на смърт Лобно място
1 833 834 835 836 837 937