От месец ноември 2009 г., когато виртуалният паметник ‘’Жертви на комунизма на територията на България’’ е създаден в две версии – българска и английска, изследователският екип събира и публикува имената и биографиите на всички известни жертви на комунизма в България. До момента са въведени около 23 000 имена от български и други националности, към които има и кратка биографична информация. Сайтът съдържа както връзки към различни библиографски и образователни материали за тоталитарните режими, така и видео материали, в това число и няколко документални филма и интервюта с оцелели от трудовите лагери.

Име Възраст Място на раждане Професия Дата на смърт Лобно място
Авдев, Васил Д.с. Корница
Биография: Изселен в с. Гложене, Тетевенско от 1950-1954 г.
Източник: д-р Ив. Гаджев Лушин - моята голгота, т. 1, с. 120
Авдева, Вангелия П.с. Корница
Биография: Изселена в с. Гложене, Тетевенско от 1950-1954 г.
Източник: д-р Ив. Гаджев Лушин - моята голгота, т. 1, с. 120
Авдева, Виолета В.с. Корница
Биография: Изселена в с. Гложене, Тетевенско от 1950-1954 г.
Източник: д-р Ив. Гаджев Лушин - моята голгота, т. 1, с. 120
Авков, Ат.11/01/1948
Причина за смъртта: Изпълнени без съд
Подробности около смъртта: с. Гаково, Югославия
Биография: Насилствено репатриран в Югославия, с. Гаково, Войводина. Отказва на сръбската комисия да декларира, че е македонец в новата лична карта.
Източник: Д-р Иван Гаджев Лушин-никога не ще забравим т. 5 стр. 173
Аврамов, Янко ГеоргиевАрчар, ВидинскоАрчар, Видинско
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 9
Аврамов, Цветко ХристовС. Вировско, ВрачанскоСекретар бирник
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Първи състав на Народния съд за Врачанска област. Присъда от 6 март 1945 година. Град Враца. 5 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 8 години. 100 000 лева глоба. Конфискация на 1/4 от всички имоти.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 1091, стр. 3
Аврамов, Христо ТончевСтара Загора
Биография: Изтърпяна присъда за периода от 01. 08. 1953 до 01. 05. 1955 г.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Стара Загора, фонд №1673, оп1 а. е. 14
Аврамов, Христо НедевВарнаВарна
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 4
Аврамов, Христо ТомовСтарозагорско
Биография: Изселване в с. Методиево, Преславско за периода от 11. 04. 1951 до 06. 07. 1954 г. Член на семейството е избягъл зад граница.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Стара Загора, фонд №1673, оп. 1
Аврамов, ТанюЧирпанкмет на Чирпан и адвокат10/14/1944Чирпан
Причина за смъртта: Изпълнени без съд
Източник: Архив на Съюз "Истина"
Аврамов, Христо ГеоргиевГолямо Белово, Пазарджишкосвещеник1965
Семейно положение: ЖЕНЕН
Причина за смъртта: Други обстоятелства,
Подробности около смъртта: Влошено здраве след многобройни изтезания.
Биография: Арестуван ведага след 9. 09. 1944 г.
Произход: български
Обществено положение: свещеик в с. Калугерово
Източник: стр. 242-246, „Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време”, игумения Валентина Друмева, т. 6
Аврамов, Стефан Ст.гр. Горна ОряховицаПодпоручик
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Горнооряховски състав при Плевенски областен Народен съд., гр. Горна Оряховица. Присъда № 1 от 11 февруари 1945 година. По чл. 2, п. 7 и 10. 10 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 15 години. Глоба в размер на 1 000 000 лева. Пълна конфискация на имотите.
Източник: ЦДА, ф. 1449, № 1153, стр. 17
Аврамов, Стефан
Причина за смъртта: самоубийство
Източник: Васил Станилов - Адът - лагерите и затворите. Т. III, 2007
Аврамов, Симеон ДамяновГр. ОмуртагАдвокат
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от 5 състав на Народния съд във Варненска област. Присъда от 9 април 1945 г. Гр. Омуртаг. По чл. 2, п. 10. 2 години строг тъмничен затвор. 200 000 лева глоба.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 №1248 стр. 42
Аврамов, Ради Илиевс. Стражица, ГорнооряховскоКмет на селото.
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Горнооряховски състав при Плевенския областен народен съд. Присъда № 2 от 2 март 1945 г. Гр. Горна Оряховица. По чл. 2, п. 7, 8 и 10. Доживотен строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 3 000 000 лева глоба.
Източник: ЦДА, ф. 1449, № 1159, стр. 31
Аврамов, Мито Пеневс. Д-р Йосифово, Монтанскосвещеник
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Преследван от комунистическата власт, осъден и лежал в затвор.
Произход: Български
Обществено положение: Свещеник в с. Д-р Йосифово.
Източник: стр. 148-150, т. 12. Български свещеници пострадали и гонени за вярата в най-ново време. Валентина Друмева
Аврамов, Константин1945
Образование: възпитаник на ВНВУ
Обществено положение: генерал-майор, н-к на трудовите войски
Източник: Иван Гаджев, т. 4, Лушин - никога повече комунизъм, стр. 304
Аврамов, Кирил ГеоргиевС. Пудрия, ВрачанскоПолицай
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Втори състав на Врачанския областен Народен съд. Гр. Фердинанд, 5 март 1945 година. По чл. 2, п. 8. Доживотен строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 100 000 лева глоба. Пълна конфискация на имотите.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 1428, стр. 40
Аврамов, Кирилс. Жостово, Неврокопско
Биография: Изхвърлен от института и СНМ.
Източник: Васил Станилов - Репресиите. Т. IV, 2010
Аврамов, Иван НиколовГорна ОряховицаГорна Оряховица
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 4
Аврамов, Иван СтефановСливенСливен
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 37
Аврамов, Иван ВърбановС. Липен, ВрачанскоКандидат подофицер
Семейно положение: SINGLE
Биография: Осъден от Втори състав на Народния съд в с. Новоселци. Присъда от 4 март 1945 г. По чл. 2 п. 7. 1 година строг тъмничен затвор. 3 години без права по чл. 30. 10 000 лева глоба. Отлага изпълнението съгл. Чл. 1 от ЗУО. Конфискация на 1/5 от имуществото.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, №435 стр. 13
Аврамов, Емил Георгиевс. Якимово, Михайловградско
Семейно положение: ЖЕНЕН
Деца: 2
Биография: Изключен от ВМИ Карл Маркс - София със заповед №73/49 на основание чл. 40, 41 от ЗВО.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Хасково, ф. №1681, оп. 1, а. е. 15
Аврамов, Димитър Ивановс. Каменица, ПещерскоРаботник
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Шести състав на Народния съд в Пловдивска област., гр. Пазарджик. Присъда от 26 март 1945 година. по чл. 2, п. 7. 15 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 20 години. 300 000 лева глоба.
Източник: ЦДА, ф. 1449, №670, стр. 9
Аврамов, Димитър Атанасовгр. Нови пазарТърговец
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Девети състав на Народния съд за Варненска област., гр. Нови Пазар. Присъда от 15 март 1945 година. по чл. 2, п. 8. 5 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 10 години. 50 000 лева глоба.
Източник: ЦДА, ф. 1449, №1188, стр. 3
Име Възраст Място на раждане Професия Дата на смърт Лобно място
1 2 3 4 5 937