От месец ноември 2009 г., когато виртуалният паметник ‘’Жертви на комунизма на територията на България’’ е създаден в две версии – българска и английска, изследователският екип събира и публикува имената и биографиите на всички известни жертви на комунизма в България. До момента са въведени около 23 000 имена от български и други националности, към които има и кратка биографична информация. Сайтът съдържа както връзки към различни библиографски и образователни материали за тоталитарните режими, така и видео материали, в това число и няколко документални филма и интервюта с оцелели от трудовите лагери.

Име Възраст Място на раждане Професия Дата на смърт Лобно място
Адамов, Ставри Сидеровс. Мезек, Хасковска обл.
Биография: Въдворяване в ТВО с. Николаево за периода от 04. 04. 1949 до 08. 09. 1951 г.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Хасково, фонд №1681, оп. 1
Адамов, Никола Тасевс. Звонци, ТрънскоКонтрачетник
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Народния съд в гр. Трън. Присъда №1 от 17 февруари 1945 година. По чл. 2, п. 7. Доживотен строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 1 000 000 лева глоба.
Източник: ЦДА, ф. 1449, №660, стр. 51
Адамов, Никола ЯкимовНови ПазарНови Пазар
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 56
Адамов, Димитър Георгиевгр. Попово
Причина за смъртта: Изпълнени без съд
Подробности около смъртта: Народен обвинител - гр. Радомир.
Биография: Осъден, затова че от м. януари 1943 год. до м. май 1944 е участвал в изтезания на шумкари.
Обществено положение: Бивш разузнавач в Радомирския полицейски участък.
Източник: Попов, Славян. Обикновен български комунизъм: Т. 1 / С. Попов. - София: Работилница за книжнина Васил Станилов, 2004. - 400 с.: с факс., 24 см
Адамов, Василс. Влахи, Санданско1948Благоевград
Причина за смъртта: Умира в затвора
Подробности около смъртта: Умира от инквизициите при следствените разпити в затвора в Горна Джумая, днес Благоевград.
Биография: Арестуван при разгрома на горянското движение в Пиринския край.
Обществено положение: горянин
Източник: Дърваров, Светозар. Герасим Тодоров - Пиринският орел.
Аданев, Павел Яневс. Камилски дол, Кърджалийско
Биография: Въдворяване в ТВО Белене от 05. 10. 1951 до 07. 08. 1953 г.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Кърджали, фонд №1123, оп. 1, а. е. 7
Аданев, Васил Илчовс. Хула, Ивайловградсколекар
Образование: висше медицинско
Биография: Лагер.
Източник: проф. д-р Кирил Миленков, Български лекари и студенти по медицина, жертви на комунистическия терор (1944-1989)
Аданев, Адам Илчевс. Хухла, Старозагорско
Биография: Изселване за периода от 29. 05. 1951 до 11. 06. 1956 г. в с. Каменяк, Шуменско. Брат му е избягъл зад граница.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Стара Загора, фонд №1673, оп. 1, а. е. 6
Аданева, Тодорка Атанасовас. Хухла, Старозагорско
Биография: Изселване за периода от 29. 05. 1951 до 11. 06. 1956 г. в с. Каменяк, Шуменско. Член на семейството е избягъл зад граница.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държ. Архив Стара Загора, фонд №1673, оп. 1, а. е. 6
Адем, Нури Мустафас. Пазарци, Кърджалийско
Биография: Изселване за периода от 10. 04. 1951 до 05. 03. 1954 в с. Бяла река, Варненска обл.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Кърджали, фонд №1123, оп. 1, а. е. 30
Адемов, Салих Шабановс. Горна Арда, Смолянско
Биография: Изселване за периода от м. ноември 1949 до м. март 1954 в с. Арда, Пловдивска обл.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 196
Адемов, Мохамед Шабановс. Горна Арда, Смолянско
Биография: Изселване за периода от м. ноември 1949 до м. март 1954 в с. Арда, Пловдивска обл.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 196
Адемова, Фатме Мехмедовас. Горна Арда, Смолянско
Биография: Изселване за периода от м. ноември 1949 до м. март 1954 в с. Киселчово, Пловдивска обл.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 200
Адемова, Сафие Мехмедовас. Горна Арда, Смолянско
Биография: Изселване за периода от 10. 11. 1949 до 24. 10. 1954 в с. Триград, Пловдивска обл.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 69
Аджемов, Щилиян НиколовСливенСливен
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 37
Аджов-Алиев, Дауд Тринковкрай Ловеч
Причина за смъртта: Починал в лагер
Източник: Иван Гаджев, т. 4, Лушин - никога повече комунизъм, стр. 403
Адилов, Рафик Алиевм. Въргов дол, Смолянско
Биография: Изселване за периода от 1949 до 25. 05. 1954 в с. Мартен, Русенска обл.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 99
Адилова, Несибе Летифовам. Ботанци, Смолянско
Биография: Изселване за периода от 04. 04. 1949 до 12. 06. 1954 в с. Дедево, Ловешка обл.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 157
Адрахманов, Юсен Алиевс. Горна Арда, Смолянско
Биография: Изселване за периода от 14. 11. 1949 до 15. 06. 954 в с. Ягодина, Пловдивска обл.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 101
Адрахманова, Хамиде Алиевас. Горна Арда, Смолянско
Биография: Изселване за периода от 14. 11. 1949 до 15. 06. 954 в с. Ягодина, Пловдивска обл.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 101
Азимовска, Фатме Ахмедовас. Мугла, Смолянско
Биография: Изселване за периода от 1948 до м. август 1954 в с. Асеновци, Ловешка обл. и с. Скобелево, Хасковска обл.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 49
Азимовска, Атидже Ахмедовас. Мугла, Смолянско
Биография: Изселване за периода от 1948 до м. август 1954 в с. Асеновци, Ловешка обл. и с. Скобелево, Хасковска обл.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 49
Азимовски, Салих Ахмедовс. Мугла, Смолянско
Биография: Изселване за периода от 1948 до м. август 1954 в с. Асеновци, Ловешка обл. и с. Скобелево, Хасковска обл.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 49
Азманов, Желю Деневс. Голямо Шивачевокаменоделец
Източник: Васил Станилов - Жертвите на 'народния' съд. Т. II, 2006
Азманов, Данаил Димитровгр. Нова ЗагораСвещеник
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от 4 състав на Народния съд в Старозагорска област, гр. Нова Загора, на 15 март 1945 г. Престъпление по чл. 2 п. 7 и 8. Пет години строг тъмничен затвор. Лишен от права за 8 години. Глоба 100 000 лева. Конфискува 1/3 от имотите.
Източник: ЦДА ф. 1449 оп. 1 №817 стр. 15
Име Възраст Място на раждане Професия Дата на смърт Лобно място
1 3 4 5 6 7 937