От месец ноември 2009 г., когато виртуалният паметник ‘’Жертви на комунизма на територията на България’’ е създаден в две версии – българска и английска, изследователският екип събира и публикува имената и биографиите на всички известни жертви на комунизма в България. До момента са въведени около 23 000 имена от български и други националности, към които има и кратка биографична информация. Сайтът съдържа както връзки към различни библиографски и образователни материали за тоталитарните режими, така и видео материали, в това число и няколко документални филма и интервюта с оцелели от трудовите лагери.

Име Възраст Място на раждане Професия Дата на смърт Лобно място
Абазов, Джемал Юсеиновс. Чавдар, Доспатско
Биография: Изселване за периода от 25. 07. 1948 до 03. 02. 1954 в с. Водолей, Великотърновско.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 29
Абазов, Ахмед Юсеиновс. Чавдар, Доспатско
Биография: Изселване за периода от 25. 07. 1948 до 03. 02. 1954 в с. Водолей, Великотърновско.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 29
Абазов, Азис Юсеиновс. Чавдар, Доспатско
Биография: Изселване за периода от 25. 07. 1948 до 03. 02. 1954 в с. Водолей, Великотърновско.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 29
Абазова, Фатме Фаиковас. Чавдар, Доспатско
Биография: Изселване за периода от 25. 07. 1948 до 12. 03. 1954 в с. П. Каравелово, Ловешка обл.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 166
Абазова, Недибе Юсеиновас. Чавдар, Доспатско
Биография: Изселване за периода от 25. 07. 1948 до 03. 02. 1954 в с. Водолей, Великотърновско.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 29
Абазова, Руфие Фаиковас. Чавдар, Доспатско
Биография: Изселване за периода от 25. 07. 1948 до 12. 03. 1954 в с. П. Каравелово, Ловешка обл.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 166
Абазова, Зейнепа Юсеиновас. Чавдар, Доспатско
Биография: Изселване за периода от 25. 07. 1948 до 03. 02. 1954 г. от с. Чавдар, Доспатско в с. Водолей, В. Търновско.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държ. Архив Плодив, фонд №2367, оп. 1, а. е. 839
Абазова, Джемиле Юсеиновас. Чавдар, Доспатско
Биография: Изселване за периода от 25. 07. 1948 до 03. 02. 1954 в с. Водолей, Великотърновско.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 29
Абанозов, Слави ГеоргиевГр. Стара Загора
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Трети състав на Народния съд в Стара Загора. Присъда по чл. 2, п. 7. 5 години строг тъмничен затвор. 8 години без права по чл. 30
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, №705 стр. 26
Абанозов, Георги
Биография: Изпращан в лагерите Белене и Богданов дол.
Източник: Васил Станилов - Репресиите. Т. IV, 2010
Абдрухман, Атидже Идризс. Барутин, Смолянско
Биография: Изселване за периода от 23. 08. 1948 до 20. 05. 954 в гр. Стражица, Ловешка обл.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а. е. 229
Абдула, Мохамед/Мехмед АлиИракИнженер
Прякор: Дубуни
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Дванадесети състав на Народния съд., гр. София, 28 април 1945 година. Отсъстващ. По чл. 2, п. 10 и чл. 4. 1 година тъмничен затвор. 1 000 лева глоба. Отлага съгласно чл. 1 от ЗУО.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 342, стр. 7
Абдулов, Рашид Хюсеиновс. Малкоч, Кърджалийско
Биография: Изселване за периода от 10. 11. 1950 до 30. 06. 1954 в с. Побит камък, Разградско.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Кърджали, фонд №1123, оп. 1, а. е. 21
Абдулов, Мехмед Ахмедовс. Стрижба, Хасковско
Семейно положение: ЖЕНЕН
Деца: 2
Биография: Изселване за периода от 31. 10. 1951 до 29. 03. 1954 от с. Стрижба в с. Тригорци, Балчишко.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държ. Архив Хасково, ф. №1681, оп. 1, а. е. 20
Абдулов, Ахмед Адемовс. Стрижба, Кърджалийско
Биография: Изселване за периода от 31. 10. 1951 до 29. 03. 1954 в с. Тригорци, Балчишко.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Кърджали, фонд №1123, оп. 1, а. е. 26
Абдулова, Хатидже Хасановас. Стрижба, Кърджалийско
Биография: Изселване за периода от 31. 10. 1951 до 29. 03. 1954 в с. Тригорци, Балчишко.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Кърджали, фонд №1123, оп. 1, а. е. 26
Абдулова, Мюмюне Ахмедовас. Стрижба, Кърджалийско
Биография: Изселване за периода от 31. 10. 1951 до 29. 03. 1954 в с. Тригорци, Балчишко.
Рехабилитация: Призната за репресирана
Източник: Държавен архив Кърджали, фонд №1123, оп. 1, а. е. 26
Абибов, Сюлейман Мурадс. Сипей, Кърджалийско
Биография: Изтърпяна присъда №61/62 за периода от 29. 08. 1962 до 26. 08. 1964 г. Осъден за опит за бягство зад граница.
Рехабилитация: Признат за репресиран
Източник: Държавен архив Кърджали, фонд №1123, оп. 1, а. е. 40
Абилов, МехмедКърджали
Източник: Мемориал на жертвите на комунизма, гр. София
Абрашев, Стефан ИвановЧирпанЧирпан
Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 52
Абрашев, Митю РусевС. Любеново, Старозагорско
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Първи състав на Народния съд в гр. Стара Загора. Присъда от 14 април 1945 г. По чл. 2, п. 4, 7 и 8. Една година затвор. Без права по чл. 30 за 2 години. 20 000 лева глоба. Отлага съгл. Чл. 1 от ЗУО.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 №690 стр. 25
Аваджиев, Юрдан ЮрдановС. Драгоево, ПреславскоПолицай
Семейно положение: ЖЕНЕН
Причина за смъртта: Изпълнен от Народен съд
Биография: Осъден от шести състав на Народния съд във Варненска област. Гр. Попово, 23 март 1945 година. Присъда по чл. 2, п. 7, 8 и 10. На смърт. Без права по чл. 30 завинаги. 20 000 лева глоба.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, №1021 стр. 20
Авгаров, Минчо ДоневSep 1944Пловдив
Причина за смъртта: Изпълнени без съд
Източник: Дърваров, Светозар. Допълнение към списъка на избитите. // Писахме да се знае: Кн. 1. - София: Работилница за книжнина Васил Станилов, 2007, с. 362-363
Авгарски, Димитър НиколовС. Караш, ВрачанскоЖандармерист
Семейно положение: ЖЕНЕН
Биография: Осъден от Първи състав на Народния съд за Врачанска област. Присъда от 10 април 1945 година. Град Враца. По чл. 2, п. 7 и 8. 3 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 5 години. 50 000 лева глоба.
Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 1116, стр. 5
Авдев, Георги В.с. Корница
Биография: Изселен в с. Гложене, Тетевенско от 1950-1954 г.
Източник: д-р Ив. Гаджев Лушин - моята голгота, т. 1, с. 120
Име Възраст Място на раждане Професия Дата на смърт Лобно място
1 2 3 4 937