Page 281 of 906, showing 25 records out of 22634 total, starting on record 7001, ending on 7025

 • Hristov, Kosta Nenov
 • -
 • Targovishte
 • Targovishte
 • Name: Kosta Nenov Hristov
 • Source: Kalendar 1944-2004; Vasil Stanilov, Ivaylo Manev, Sofiya 2003, 2
 • Hristov, Kuncho Danov
 • -
 • S. Enitsa, Beloslatinsko
1898 - ?
 • Name: Kuncho Danov Hristov
 • Source: TsDA, f. 1449, op. 1 № 1196, str. 133
 • Hristov Lilov, Penio Belchev
 • -
 • s. Rakitnitsa, Starozagorsko
 • 1944-9
? - 1944
 • Name: Penio Belchev Hristov Lilov
 • Source: Darzh. Arhiv Stara Zagora, fond №1673, op.1 a.e.4
 • Hristov, Lyuben Dimitrov
 • -
 • Sofiya
 • Sofiya
 • Name: Lyuben Dimitrov Hristov
 • Source: Kalendar 1944-2004; Vasil Stanilov, Ivaylo Manev, Sofiya 2003, 2
 • Hristov, Mancho
 • -
 • s. Mahlata, Plevensko
 • Name: Mancho Hristov
 • Source: "Ivan Gadzhev, t.2, "Lushin - nashata golgota", str. 243"
 • Hristov, Marin Demirov
 • -
 • S. Stefan Karadzha, Provadiysko
1919 - ?
 • Name: Marin Demirov Hristov
 • Source: TsDA, f. 1449, op. 1 №1077, str. 42
 • Hristov, Marin Dimitrov
 • -
 • Stefan Karadzha, village of Provadiya District
 • Name: Marin Dimitrov Hristov
 • Source: Kalendar 1944-2004; Vasil Stanilov, Ivaylo Manev, Sofiya 2003, 2
 • Hristov, Marin Mitev
 • -
 • s. Bolyarovo, Haskovsko
1919 - ?
 • Name: Marin Mitev Hristov
 • Source: "D-r Ivan Gadzhev "Lushin-balgarskata golgota",t.3, s. 219"
 • Hristov, Metodi
 • -
 • Name: Metodi Hristov
 • Source: "Petar Semerdzhiev, "Narodniyat sad v Balgariya 1944-1945", s. 316"
 • Hristov, Mihail
 • -
 • Gorna Kremena, village of Vratsa District
 • Gorna Kremena, village of Vratsa District
 • Name: Mihail Hristov
 • Source: Kalendar 1944-2004; Vasil Stanilov, Ivaylo Manev, Sofiya 2003, 2
 • Hristov, Mihail Konstantinov
 • -
 • Pernik
 • 1944-9
? - 1944
 • Name: Mihail Konstantinov Hristov
 • Source: "Ivan Gadzhev, t. 2, "Lushin - nashata golgota", str. 286"
 • Hristov, Nikola
 • -
 • officer
 • 1944-09-08
 • Варна
? - 1944
 • Name: Nikola Hristov
 • Education: Military Academy
 • Manner of death: Еxecuted without trial
 • Source: Попов, Георги. Един ден агент-провокатори ще управляват страната ни // Писахме да се знае : Кн. 1. - София : Работилница за книнжнина В. Станилов, 2007, с. 121-123
Biography:General. Commander of III Army Unit in Varna. Arrested and put in the Varna Prison.
Death details: Shot to death in the Varna Prison.
 • Hristov, Nikola
 • -
 • Sofiya
 • Varna
 • Name: Nikola Hristov
 • Source: Kalendar 1944-2004; Vasil Stanilov, Ivaylo Manev, Sofiya 2003, 2
 • Hristov, Nikola
 • -
 • Sofiya
 • Sofiya
 • Name: Nikola Hristov
 • Source: Kalendar 1944-2004; Vasil Stanilov, Ivaylo Manev, Sofiya 2003, 2
 • Hristov, Nikola
 • -
 • Nevrokop
 • Name: Nikola Hristov
 • Source: d-rIv Gadzhev Lushin t1str109
 • Hristov, Nikola
 • -
 • s. Ploski
 • Name: Nikola Hristov
 • Source: Ivan Gadzhev, t. 4, "Lushin - nikoga poveche komunizam", str. 231
 • Hristov, Nikola Chenov
 • -
 • Otetspaisievo, village of Karlovo District
 • Otetspaisievo, village of Karlovo District
 • Name: Nikola Chenov Hristov
 • Source: Kalendar 1944-2004; Vasil Stanilov, Ivaylo Manev, Sofiya 2003, 2
 • Hristov, Nikola Kanchev
 • -
 • s. Rehovtsite, Sevlievsko
1926 - ?
 • Name: Nikola Kanchev Hristov
 • Source: TsDA, f. 1449, №1366, str. 13
 • Hristov, Nikola Kirilov
 • -
 • Vidin
 • Name: Nikola Kirilov Hristov
 • Source: Arhiv na bratya Markovi
 • Hristov, Nikola Popov
 • -
 • Varna
 • Name: Nikola Popov Hristov
 • Source: Darzh. Arhiv Pazardzhik, fond ChP, opis 641, 17
 • Hristov, Nikola Stoyanov
 • -
 • Sofiya
 • Sofiya
 • Name: Nikola Stoyanov Hristov
 • Source: Kalendar 1944-2004; Vasil Stanilov, Ivaylo Manev, Sofiya 2003, 2
 • Hristov, Nikola Venkov
 • -
 • s. Varbitsa, Gornooryahovsko
1906 - ?
 • Name: Nikola Venkov Hristov
 • Source: TsDA, f. 1449, № 1159, str. 31
 • Hristov, Nikolay Georgiev
 • -
 • s. Belitsa, Ihtimansko
 • 1975
? - 1975
 • Name: Nikolay Georgiev Hristov
 • Source: str.104-108, t. 11. Balgarski sveshtenitsi postradali i goneni za vyarata v nay-novo vreme.Valentina Drumeva
 • Hristov, Nikolay Trifonov
 • -
 • gr. Byala
1899 - ?
 • Name: Nikolay Trifonov Hristov
 • Source: TsDA f.1449 op. 1 №994 str.12
 • Hristov, Nino Tsanov
 • -
 • s. Krushovitsa, Plevensko
1919 - ?
 • Name: Nino Tsanov Hristov
 • Source: TsDA, f. 1449, № 756, str. 8
<< previous|277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285next >>
LAYOUT_MONUMENT

Memorial of the victims of communism, Sofia, 1999.
Authors: Architects Atanas Todorov and Dimitar Krastev.