Page 1 of 937, showing 25 records out of 23414 total, starting on record 1, ending on 25

 • Abadzhiev,
 • -
 • Source: prof. d-r Kiril Milenkov "Balgarski lekari i studenti po meditsina zhertvi na komunisticheskiya teror (1944-1989)"
 • Abadzhiev, Aleksandar Vladimirov
 • -
 • Boboshevo, Dupnitsa District
1970 - ?
 • Name: Aleksandar Vladimirov Abadzhiev
 • Source: TsDA, f. 1449, op. 1 № 997, str. 92
 • Abadzhiev, Gancho Marinov
 • 55
 • Ichera, Kotel District
 • 1953-01-14
1970 - 1953
 • Name: Gancho Marinov Abadzhiev
 • Source: Vasil Stanilov - "Zhertvite na ''narodniya'' sad". T. II, 2006
 • Abadzhiev, Gancho Marinov
 • -
 • Sozopol
1970 - ?
 • Name: Gancho Marinov Abadzhiev
 • Source: TsDA, f. 1449, №1346, str. 11
 • Abadzhiev, Geno
 • -
 • Haskovo
 • 1944-9
 • Chirpan
? - 1944
 • Name: Geno Abadzhiev
 • Source: Arhiv na bratya Markovi
 • Abadzhiev, Geno Petrov
 • -
 • Simeonovgrad
 • Haskovo
 • Name: Geno Petrov Abadzhiev
 • Source: Kalendar 1944-2004; Vasil Stanilov, Ivaylo Manev, Sofiya 2003, 2
 • Abadzhiev, Georgi Angelov
 • -
 • Poroishte, Razgrad District
1970 - ?
 • Name: Georgi Angelov Abadzhiev
 • Source: TsDA, f. 1449, op. 1, №1040 str. 11
 • Abadzhiev, Ivan Vasilev
 • -
 • Greece
1902 - ?
 • Name: Ivan Vasilev Abadzhiev
 • Source: Darzh. Arhiv Plodiv, fond №2367, op.1,a.e. 793
 • Abadzhiev, Lyuben
 • -
 • Name: Lyuben Abadzhiev
 • Source: "Petar Semerdzhiev, "Narodniyat sad v Balgariya 1944-1945", s. 300"
 • Abadzhiev, Lyubimko Gochev
 • -
 • Stara Zagora
 • Name: Lyubimko Gochev Abadzhiev
 • Source: Kalendar 1944-2004; Vasil Stanilov, Ivaylo Manev, Sofiya 2003, 2
 • Abadzhiev, Minko Petrov
 • -
 • Sevlievo
1970 - ?
 • Name: Minko Petrov Abadzhiev
 • Source: TsDA, f. 1449, №1358, str. 89
 • Abadzhiev, Mitko Ganchev
 • -
 • Stara Zagora
 • Name: Mitko Ganchev Abadzhiev
 • Source: Darzh. Arhiv Stara Zagora, fond №1673, op1 a.e.12
 • Abadzhiev, Nikola Panayotov
 • -
 • Veliko Tarnovo
1887 - ?
 • Name: Nikola Panayotov Abadzhiev
 • Source: TsDA, f. 1449, № 1219, str. 22
 • Nikolov, Iliya Angelov
 • -
 • Haskovo
1970 - ?
 • Name: Iliya Angelov Nikolov
 • Nickname: Abadzhiev
 • Source: TsDA, f. 1449, №860, str. 25
 • Abadzhiev, Petar Minchev
 • -
 • Byala Slatina
 • Byala Slatina
 • Name: Petar Minchev Abadzhiev
 • Source: Kalendar 1944-2004; Vasil Stanilov, Ivaylo Manev, Sofiya 2003, 2
 • Abadzhiev, Todor Ivanov
 • -
 • Generalovo, Haskovo District
1937 - ?
 • Name: Todor Ivanov Abadzhiev
 • Source: Darzh. Arhiv Plodiv, fond №2367, op.1,a.e. 793
 • Abadzhiev, Valko
 • -
 • Oreshets, Haskovo District
 • 1944-09-09
 • Oreshets, Haskovo District
? - 1944
 • Name: Valko Abadzhiev
 • Source: Ivan Gadzhev, t. 4, "Lushin- nikoga poveche komunizam", str. 226
 • Abadzhiev, Vasil Anastasov
 • -
 • Popovo
1970 - ?
 • Name: Vasil Anastasov Abadzhiev
 • Source: TsDA, f. 1449, №330, str. 11
 • Abadzhiev, Vasil Nikolov
 • -
 • Varna
1917 - ?
 • Name: Vasil Nikolov Abadzhiev
 • Source: TsDA, f. 1449, №1394, str. 231 A
 • Abadzhiev, Vladimir
 • -
 • Varna
1970 - ?
 • Name: Vladimir Abadzhiev
 • Source: Arhiv na bratya Markovi - Varna
 • Abadzhiev, Zahari Georgiev
 • -
 • Kyustendil
1914 - ?
 • Name: Zahari Georgiev Abadzhiev
 • Source: TsDA, f. 1449, № 147, str. 7
 • Abadzhieva, Vasilka Ivanova
 • -
 • Generalovo, Haskovo District
 • Name: Vasilka Ivanova Abadzhieva
 • Source: Darzh. Arhiv Plodiv, fond №2367, op.1,a.e. 793
 • Abanozov, Georgi
 • -
 • Name: Georgi Abanozov
 • Source: "Vasil Stanilov - "Represiite". T. IV, 2010"
 • Abanozov, Slavi Georgiev
 • -
 • Stara Zagora
1896 - ?
 • Name: Slavi Georgiev Abanozov
 • Source: TsDA, f. 1449, op. 1, №705 str. 26
 • Abazov, Ahmed Yuseinov
 • -
 • Chavdar, Dospat District
 • Name: Ahmed Yuseinov Abazov
 • Source: Darzhaven arhiv Smolyan, fond №1435, op. 1, a.e. 29
<< previous
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9next >>
LAYOUT_MONUMENT

Memorial of the victims of communism, Sofia, 1999.
Authors: Architects Atanas Todorov and Dimitar Krastev.