Страница 1 от 937, показани 25 записа от общо 23414, започващи от 1, свършващи с 25

 • Абаджиев,
 • -
 • лабораторен лекар
 • Образование: висше медицинско
 • Начин на смъртта: Починал в затвор
 • Източник: проф. д-р Кирил Миленков "Български лекари и студенти по медицина жертви на комунистическия терор (1944-1989)"
Подробности около смъртта: Убит в затвора.
 • Абаджиев, Александър Владимиров
 • -
 • Поручик от запаса
 • С. Бобошево, Дупнишко
1910 - ?
 • Име: Александър Владимиров Абаджиев
 • Сем. положение: Женен/Омъжена
 • Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1 № 997, стр. 92
Биография:Осъден от Шести състав на Врачанския областен Народен съд. Гр. Белоградчик. Присъда от 5 март 1945 година. По чл. 2, п. 7. 1 година строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 3 години. 100 000 лева глоба. Конфискация на 1/2 от имотите. Отлага съгласно чл. 1 от ЗУО.
 • Абаджиев, Васил Анастасов
 • -
 • Офицерски кандидат
 • гр. Попово
1922 - ?
 • Име: Васил Анастасов Абаджиев
 • Сем. положение: Женен/Омъжена
 • Източник: ЦДА, ф. 1449, №330, стр. 11
Биография:Осъден от 11-и състав на Народния съд в гр. София. Присъда от 28 април 1945 г. 15 години строг тъмничен затвор. Лишава от права по чл. 30 за 20 години.
 • Абаджиев, Васил Николов
 • -
 • Артист
 • Варна
1917 - ?
 • Име: Васил Николов Абаджиев
 • Сем. положение: Женен/Омъжена
 • Източник: ЦДА, ф. 1449, №1394, стр. 231 А
Биография:Осъден от Осми състав на Народния съд за Варненска област. Присъда от 24 март 1945 година. - гр. Варна. по чл. 2, п. 8 и 10. 8 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 12 години. 200 000 лева глоба. Конфискация на 1/4 от имотите.
 • Абаджиев, Владимир
 • -
 • юрист
 • гр.Варна
1918 - ?
 • Име: Владимир Абаджиев
 • Източник: Архив на братя Маркови - Варна
Биография:Арестуван. Прекарва четири години по лагери и затвори от 1948 до 1952 г.
 • Абаджиев, Вълко
 • 45
 • с. Доган, Гърция
 • 1944-09-14
 • с. Орешец, Хасковско
1899 - 1944
 • Име: Вълко Абаджиев
 • Сем. положение: Женен/Омъжена
 • Деца: 2
 • Начин на смъртта: Убит/а без съд и присъда
 • Източник: Иван Гаджев, т. 4, "Лушин- никога повече комунизъм", стр. 226
Биография:Заедно с него е убита и жена му.
Подробности около смъртта: Организирана му е засада от няколко човека. Убит на улицата в с. Орешец, Хасковско.
 • Абаджиев, Ганчо Маринов
 • 55
 • офицер, учител
 • Ичера, Котелско
 • 1953-1-14
1898 - 1953
 • Име: Ганчо Маринов Абаджиев
 • Образование: висше
 • Източник: Васил Станилов - "Жертвите на ''народния'' съд". Т. II, 2006
 • Абаджиев, Ганчо Маринов
 • -
 • Кмет
 • гр. Созопол
1897 - ?
 • Име: Ганчо Маринов Абаджиев
 • Сем. положение: Женен/Омъжена
 • Източник: ЦДА, ф. 1449, №1346, стр. 11
Биография:Осъден от Първи състав на Бургаския Народен съд., гр. Бургас. Присъда от 12 март 1945 г. по чл. 2, п. 4, 7 и 8 и чл. 4. Доживотен строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 500 000 лева глоба. Пълна конфискация на имотите.
 • Абаджиев, Гено
 • -
 • Хасково
 • 1944-9
 • Чирпан
? - 1944
 • Име: Гено Абаджиев
 • Начин на смъртта: Убит/а без съд и присъда
 • Източник: Архив на братя Маркови
 • Абаджиев, Гено Петров
 • -
 • Симеоновград
 • Хасково
 • Име: Гено Петров Абаджиев
 • Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 55
 • Абаджиев, Георги Ангелов
 • -
 • Училищен директор
 • С. Пороище, Разградско
1900 - ?
 • Име: Георги Ангелов Абаджиев
 • Сем. положение: Женен/Омъжена
 • Източник: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, №1040 стр. 11
Биография:Осъден от Втори състав на Русенския Народен съд . Град Разград. Присъда от 13 март 1945 г. По чл. 2 п. 8. 5 години строг тъмничен затвор. Без права по чл. 30 за 10 години. 100 000 лева глоба.
 • Абаджиев, Захари Георгиев
 • -
 • Разузнавач от отдел В на Държавна сигурност.
 • Кюстендил
1914 - ?
 • Име: Захари Георгиев Абаджиев
 • Сем. положение: Женен/Омъжена
 • Източник: ЦДА, ф. 1449, № 147, стр. 7
Биография:Осъден от Пети малък състав на Народния съд в гр. София. Присъда от 22 март 1945 година. По чл. 2, п. 7, 8 и 10 и чл. 4. Доживотен строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 5 000 000 лева глоба. Пълна конфискация на всички имоти.
 • Абаджиев, Иван Василев
 • -
 • Гърция
1902 - ?
 • Име: Иван Василев Абаджиев
 • Източник: Държ. Архив Плодив, фонд №2367, оп.1,а.е. 793
Биография:Изселване за периода от 28.08.1950 до 12.03.1954 г. от с. Генералово, Хасковска обл. в с. Дянково, Разградско.
 • Абаджиев, Любен
 • -
 • Име: Любен Абаджиев
 • Обществено и политическо положение: Инспектор в отдел ДС.
 • Източник: Петър Семерджиев, "Народният съд в България 1944-1945", с. 300
Биография:Подсъдим в Осмия съдебен процес на Нар. съд с/у полицейски служители, съдии и прокурори през март 1945 г.
 • Абаджиев, Любимко Гочев
 • -
 • Стара Загора
 • Име: Любимко Гочев Абаджиев
 • Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 42
 • Абаджиев, Минко Петров
 • -
 • Офицер
 • гр. Севлиево
1894 - ?
 • Име: Минко Петров Абаджиев
 • Сем. положение: Женен/Омъжена
 • Източник: ЦДА, ф. 1449, №1358, стр. 89
Биография:Осъден от Втори състав на Бургаския Народен съд., гр. Бургас, 10 април 1945 година. Присъда по чл. 2, п. 7 и чл. 4. 15 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 за 20 години. 100 000 лева глоба. Конфискация на 1/2 от имотите.
 • Абаджиев, Митко Ганчев
 • -
 • Стара Загора
 • Име: Митко Ганчев Абаджиев
 • Източник: Държ. Архив Стара Загора, фонд №1673, оп1 а.е.12
Биография:Въдворяване в ТВО за периода от 25.05.1949 до 28.11.1949 г. Пишел позиви против ТКЗС.
 • Абаджиев, Никола Панайотов
 • -
 • Агент от Държавна сигурност.
 • Велико Търново
1887 - ?
 • Име: Никола Панайотов Абаджиев
 • Сем. положение: Женен/Омъжена
 • Източник: ЦДА, ф. 1449, № 1219, стр. 22
Биография:Осъден от Пети състав на Плевенския Народен съд., гр. Велико Търново. Присъда № 1 от 26 февруари 1945 година. по чл. 2, п. 4, 7, 8 и 10. 15 години строг тъмничен затвор. Лишен от права по чл. 30 завинаги. 1 000 000 лева глоба. Пълна конфискация на имотите.
 • Николов, Илия Ангелов
 • -
 • гр. Хасково
1907 - ?
 • Име: Илия Ангелов Николов
 • Прякор: Абаджиев
 • Сем. положение: Женен/Омъжена
 • Източник: ЦДА, ф. 1449, №860, стр. 25
Биография:Осъден от Пети състав на Старозагорския Народен съд. Гр. Хасково. Присъда от 2 април 1945 година. По чл. 2, п. 7. 1 година строг тъмничен затвор. Отлага изпълнението съгласно чл. 1 от ЗУО.
 • Абаджиев, Петър Минчев
 • -
 • Бяла Слатина
 • Бяла Слатина
 • Име: Петър Минчев Абаджиев
 • Източник: Станилов, В., И. Манев. Календар 1944-2004. С., 2004, с. 10
 • Абаджиев, Тодор Иванов
 • -
 • с. Генералово, Хасковска обл.
1937 - ?
 • Име: Тодор Иванов Абаджиев
 • Източник: Държ. Архив Плодив, фонд №2367, оп.1,а.е. 793
Биография:Изселване за периода от 28.08.1950 до 12.03.1954 г. от с. Генералово, Хасковска обл. в с. Дянково, Разградско.
 • Абаджиева, Василка Иванова
 • -
 • с. Генералово, Хасковска обл.
 • Име: Василка Иванова Абаджиева
 • Източник: Държ. Архив Плодив, фонд №2367, оп.1,а.е. 793
Биография:Изселване за периода от 28.08.1950 до 12.03.1954 г. от с. Генералово, Хасковска обл. в с. Дянково, Разградско.
 • Абазов, Азис Юсеинов
 • -
 • с. Чавдар, Доспатско
 • Име: Азис Юсеинов Абазов
 • Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а.е. 29
Биография:Изселване за периода от 25.07.1948 до 03.02.1954 в с. Водолей, Великотърновско.
 • Абазов, Ахмед Юсеинов
 • -
 • с. Чавдар, Доспатско
 • Име: Ахмед Юсеинов Абазов
 • Източник: Държавен архив Смолян, фонд №1435, оп. 1, а.е. 29
Биография:Изселване за периода от 25.07.1948 до 03.02.1954 в с. Водолей, Великотърновско.
 • Абазов, Джавид Ахмедов
 • -
 • с. Годяшево
1902 - ?
 • Име: Джавид Ахмедов Абазов
 • Обществено и политическо положение: горянин
 • Източник: Д-р Иван Гаджев "Лушин-българската голгота",т. 3, с. 260
Биография:Член на групата на Парчо. Избягал в Гърция.
<< предишни
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9следващи >>
LAYOUT_MONUMENT

Надпис на стената с имена на жертви на комунизма край параклиса, построен в столицата на България.
Автори: Архитекти Атанас Тодоров и Димитър Кръстев.